ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016

 

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής καταρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 άτομα) διάρκειας 32 ωρών, με επιδότηση 160€ καθαρά.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας υλοποίησης, στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης. Παράλληλα, διευρύνονται οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, οι οποίοι επιπλέον επιδοτούνται για το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολουθούν.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές, τα οποία αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα.

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016

Υποβολή αιτήσεων: Έως 7 Οκτωβρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στο seminaria@kekekpa.gr ή μέσω φαξ στο 2310552673 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία μας μεταξύ 09:00-17:00.

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζόμενών της

Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης

Για επιπλέον πληροφορίες: κα Γιαννακίδου Μάρθα 2310552670.