2η Συνάντηση για το έργο Erasmus+ Inncrea

Η δεύτερη διεθνής συνάντηση του έργου InnCREA πραγματοποιήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου έως την 1 Μαρτίου 2022 στο LUISS Business School στη Ρώμη.
Εκπρόσωποι από όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και να προγραμματίσουν τις επόμενες δράσεις του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες εργασίας δούλεψαν για την οριστικοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου ελέγχου, το οποίο σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Επιπλέον, προχωρήσαν οι εργασίες για την ανάπτυξη των σύντομων μαθημάτων (crash courses), συζητώντας για την ποιότητα και την τελική μορφή του μαθήματος. Τα μαθήματα θα είναι σύντομα διαθέσιμα online!
Τέλος, όλοι οι εταίροι θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στη Φινλανδία, στα τέλη Μαΐου!
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: www.inn-crea.eu