Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. Επιπλέον μέρος μπορούν να λάβουν όσοι δεν εμφανίζονται ως απασχολούμενοι σε επιχείρηση και διαθέτουν 50 ημερομίσθια το 2021.

Ωφελούμενοι:

Α) Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο) καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ, (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Β) Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

 1. Όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
 2. Να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια κατά το έτος 2021.

Διάρκεια σεμιναρίου:

40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)


Επιδότηση: 

200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από την Δ.ΥΠ.Α. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από την Δ.ΥΠ.Α. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.

Χώρος υλοποίησης:

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΔΒΜ Α.Ε.

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Βασικές αρχές φωτογραφίας για e-shop
 • Πωλήσεις μέσω social media
 • Το Management των αλλαγών – Η τέχνη της επικοινωνίας-ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών,  διαχείριση παραπόνων
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Διαχείριση ιστοσελίδας
 • Sales Professional – Επαγγελματική Εκπαίδευση Πωλητών

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων με το Microsoft Project Management
 • Photoshop
 • Autocad
 • Κατασκευή & Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος E-SHOP

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Πρώτες βοήθειες
 • Κατασκευή και διακόσμηση βιτρίνας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων
 • Διαχείριση κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα
 • Logistics – Διαχείριση & Λειτουργία Αποθήκης

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • Μεταφράζοντας την γλώσσα του σώματος
 • Διαπροσωπική Επικοινωνία, Στάση και Συμπεριφορά μέσα στον Εργασιακό χώρο. Τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο και η μεθοδολογία της αντιμετώπισης τους
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Life coaching
 • Βελτιώνοντας τις Επαγγελματικές & Προσωπικές Σχέσεις με τη Βοήθεια της Υποκριτικής
 • Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες: Ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία – Διαχείριση συναισθηματικών κρίσεων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών
 • Βασικές γνώσεις Ιταλικών
 • Βασικές γνώσεις Ισπανικών
 • Βασικές γνώσεις Γερμανικών
 • Βασικές γνώσεις Γαλλικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων*
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 • Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
 • Ασφαλιστική Ικανότητα (ΑΜΑ)
 • Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

*(όσοι δεν απασχολούνται σε κάποια επιχείρηση αλλά διαθέτουν 50 ημερομίσθια το έτος 2021, χρειάζεται να συμπληρώσουν και μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση.) 

Τα δικαιολογητικά θα σταλθούν στο infokekekpa@gmail.com

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.