2ο FORUM ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ. “ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ”

moni.geniaΘεσσαλονίκη, 24-02-2014

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 2ο κατά σειρά forum Συνάντηση για θέματα προώθησης της απασχόλησης, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης συμπερασμάτων και χρήσιμων πρακτικών, διοργανώνεται την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18.00΄ στο Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων, Γρηγορίου Ε΄ 12 (Κτίριο Δημαρχείου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Ισόγειο).

Το κύριο θέμα της συζήτησης θα είναι «Οι Διέξοδοι στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης».

Στην παραπάνω συνάντηση έχουν προσκληθεί μεταξύ των άλλων εκπρόσωποι Α.Σ. της περιοχής, φορείς της Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς, ΜΚΟ καθώς και άνεργοι ωφελούμενοι του προγράμματος.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρία ΒΔ. Θεσσαλονίκης, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» που υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» και αφορά στη δράση «Φυσική Δικτύωση». Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

    

Leave a comment