Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωην εργαζόμενων της εταιρίας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.” και νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs)

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training voucher) των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. καθώς και άνεργων νέων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

  • 600 πρώην εργαζόμενοι της επιχείρησης ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E.
  • 500 άνεργοι νέοι από 15 έως 29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης- NEET’s: NotinEmployment, Education, Training.

 

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
Α. Επαγγελματική συμβουλευτική, για τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων (25 ατομικές συνεδρίες)
Β. Επαγγελματική κατάρτιση 300 ωρών ή εξειδικευμένη κατάρτιση, σε θεματικά αντικείμενα, που θα προκύψουν μέσα από την  δερεύνηση αναγκών της επαγγελματική συμβουλευτικής.

Η επαγγελματική κατάρτιση αναλυτικά περιλαμβάνει:
      o    Θεωρητική κατάρτιση, η οποία θα αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 60% και το μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών κατάρτισης
      o   Πρακτική άσκηση, η οποία θα καλύπτει το 20% έως 40% των ωρών του προγράμματος.

 

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη, είναι τα κάτωθι:

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)                  66
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, LOGISTIC MANAGEMENT                  37
3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                  26
4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ                  16
5 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)                  37
6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ                  80
7 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ                  25
8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ                  17
9 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                  15
10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  31
11 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                  10
12 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                  14
13 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ                    7
14 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                    6

 

Τα επιδόματα συμβουλευτικής και κατάρτισης που θα λάβει ο ωφελούμενος, διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1.250 € για τη συμμετοχή στις 25 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης
  • 1.800 €  για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Για τις περιπτώσεις εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, το κόστος ανά άτομο είναι 4.000 €

 

Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος και επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το έργο, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Leave a comment