Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Ά κύκλος)

 

Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Α΄ κύκλου καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους πίνακες κατάταξης ανέργων εδώ.

Leave a comment