Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 80.000 Ωφελούμενων Ανέργων

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ ΑΕ συμμετέχει ως πιστοποιημένος πάροχος στα μητρώα της Δ.Υ.Π.Α. Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 651461/27-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs totargeted populations)», σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 27/07/2022 και ώρα 17:00 και παραμένει ανοικτή έως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.

Για υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε Εδώ!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Θεσσαλονίκη: 2310 552670, Λαγκαδάς: 23940 23473, Κοζάνη 24610 24425, Καρωτή: 25530 91334

ή αφήνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.