Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης (Αποτελέσματα)

Αναρτήθηκε  σήμερα 6/9/22 το Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης, για την κατάρτισή τους, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο (έχει αναρτηθεί και στο σύνδεσμο https://voucher.gov.gr/upload/project_40/registry_2022_09_05.pdf