Αποτελέσματα αιτήσεων υποψηφίων Α.Σ. “ΕΠΙ.ΘΕΣΗ”

 

Αποτελέσματα αιτήσεων υποψηφίων της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

 

 

    Ανακοινώνεται ότι, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ B (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ), καταρτίστηκαν οι πίνακες με τις έγκυρες και μη αιτήσεις συμμετοχής για την πράξη με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».

      Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ως την Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ: Κ. Οικονόμου 5, ΤΚ. 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310552670, ώρες 09:00-14:00.

Για να δείτε τις έγκυρες αιτήσεις, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις μη έγκυρες αιτήσεις, πατήστε εδώ.

Για το έντυπο της ένστασης πατήστε  εδώ

Leave a comment