Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης (Αποτελέσματα)

Posted by - 6 Σεπτεμβρίου 2022

Αναρτήθηκε  σήμερα 6/9/22 το Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης, για την κατάρτισή τους, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο (έχει

Read More

Παράταση της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων/ 80.000 ανέργων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου

Posted by - 26 Αυγούστου 2022

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Ωφελούμενων / ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., (Μητρώο Ωφελουμένων – Α΄ φάσης) του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο

Read More

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 80.000 Ωφελούμενων Ανέργων

Posted by - 28 Ιουλίου 2022

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ ΑΕ συμμετέχει ως πιστοποιημένος πάροχος στα μητρώα της Δ.Υ.Π.Α. Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 651461/27-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – Δράση 16913 «SUB 2:

Read More

Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49

Posted by - 27 Ιουλίου 2022

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. Επιπλέον μέρος

Read More

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΘ

Posted by - 28 Ιουνίου 2022

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5076579 με κύριο δικαιούχο την Αναπτυξιακή Νομού

Read More

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΘ

Posted by - 17 Ιουνίου 2022

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5076579 με κύριο δικαιούχο την Αναπτυξιακή Νομού

Read More

Συμμετοχή σε συνανάντηση του Ευρωπαϊκόυ προγράμματος Erasmus+, InnCREA

Posted by - 3 Ιουνίου 2022

Το ΚΔΒΜ Εκπαιδευτική Παρέμβαση συμμετείχε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “InnCREA”, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Vaasa της Φιλανδίας στις 30 και 31 Μαΐου.   Η ομάδα InnCrea πήγε στις 30-31 Μαΐου 2022, στο Vaasa University of Applied Sciences VAMK Design Center Moova (Φινλανδία) για να ολοκληρώσει το διαδικτυακό μάθημα.   Υβριδική διήμερη συνάντηση (δια

Read More

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Posted by - 13 Απριλίου 2022

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ ΑΕ  ως ανάδοχος του έργου “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5076579 με κύριο δικαιούχο την Αναπτυξιακή Νομού

Read More

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

Posted by - 26 Ιανουαρίου 2022

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας   Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΚΔΒΜ ΑΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης διοργανώνει Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 3 επίπεδα επάρκειας (Α1, Α2 και Β1).                                                         

Read More

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Posted by - 3 Δεκεμβρίου 2021

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων

Read More