ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 25.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Posted by - 21 Απριλίου 2023

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: -Εργασία για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Η εργασία αφορά 8ωρη απασχόληση

Read More

Ενημερωτική εκδήλωση για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InnCREA

Posted by - 29 Νοεμβρίου 2022

Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην έδρα μας στη Θεσσαλονίκη ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος InnCREA, στο οποίο η εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ συμμετέχει ως εταίρος μαζί με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βάασα (Φιλανδία), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο LUISS (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Λόμζα (Πολωνία), την εταιρεία V-systems (Πολωνία) και

Read More

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Posted by - 5 Οκτωβρίου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 12/10/2022 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CO-PREVENT – Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020», παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση με αντικείμενο την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.  Δέκα εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θα επιλεγούν

Read More

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 3.000 Νέους/Νέες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Posted by - 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 31/10/2022 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου

Read More

Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης (Αποτελέσματα)

Posted by - 6 Σεπτεμβρίου 2022

Αναρτήθηκε  σήμερα 6/9/22 το Μητρώο ωφελουμένων/ανέργων, Α΄φάσης, για την κατάρτισή τους, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο (έχει

Read More

Παράταση της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων/ 80.000 ανέργων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου

Posted by - 26 Αυγούστου 2022

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Ωφελούμενων / ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., (Μητρώο Ωφελουμένων – Α΄ φάσης) του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο

Read More

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 80.000 Ωφελούμενων Ανέργων

Posted by - 28 Ιουλίου 2022

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ ΑΕ συμμετέχει ως πιστοποιημένος πάροχος στα μητρώα της Δ.Υ.Π.Α. Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 651461/27-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – Δράση 16913 «SUB 2:

Read More

Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49

Posted by - 27 Ιουλίου 2022

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. Επιπλέον μέρος

Read More

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΘ

Posted by - 28 Ιουνίου 2022

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5076579 με κύριο δικαιούχο την Αναπτυξιακή Νομού

Read More

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΘ

Posted by - 17 Ιουνίου 2022

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5076579 με κύριο δικαιούχο την Αναπτυξιακή Νομού

Read More