Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2015

Posted by - 28 Σεπτεμβρίου 2015

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα εργαζόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 του έτους 2015. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επιμόρφωση διάρκειας 32 ωρών (8 μαθήματα διάρκειας 4 ωρών), ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο εργαζόμενος είναι 160€. Οι

Read More