Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Posted by - 10 Οκτωβρίου 2016

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών: Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων Ενεργειακούς Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Eνεργειακούς Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές με διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Θεωρητική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τις

Read More