Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων – ΕΦΕΤ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Το ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού των Επιχειρήσεων Τροφίμων, στα πλαίσια της ΥΑ-14708/10-08-2007/ΦΕΚ-1616/Β/17-08-2007.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος εκδίδονται από το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1. Η επίσημη Βεβαίωση την οποία και εκδίδει ο ΕΦΕΤ χορηγείται στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις). Οι εξετάσεις θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων Επίπεδο 1 συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

 

  • Για την αίτηση συμμετοχής  πατήστε ΕΔΩ.

Leave a comment