ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Οι μηχανικοί επιχειρούν»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης», η οποία υλοποιεί την Πράξη «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», πρόκειται να να υλοποιήσει διπλή εκδήλωση με γενικό τίτλο «ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 17:00-21:00 στο Αμφιθέατρο 1 του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

Αντικείμενο της διοργάνωσης είναι αφενός η παρουσίαση δύο καινοτόμων περιπτώσεων ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας από μηχανικούς και αφετέρου η διαβούλευση για τις δυνατότητες διεύρυνσης του επαγγελματικού πεδίου δράσης των μηχανικών.

Εκδήλωση - Οι μηχανικοί επιχειρούν

 

Εκδήλωση - Οι μηχανικοί επιχειρούν

 

Εκδήλωση - Οι μηχανικοί επιχειρούν

Leave a comment