Αντίγραφο του Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (1)