Αντίγραφο του Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων