ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., με αρ. πιστοποίησης 12101101, κατόπιν της υπουργικής απόφασης 266/Β’/7-2-2014, προτίθεται να υλοποιήσει στις δομές του στη Θεσσαλονίκη, στον Λαγκαδά, στην Κοζάνη και στην Καρωτή Διδυμοτείχου, σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.
Τα προγράμματα αφορούν επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β’ και Γ’ κατηγορία. Αναλυτικότερα θα διεξαχθούν:

Α. προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών:

  1. για εργοδότες οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10,12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
  2. για εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Β. πρόγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών:

  1. για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των τεχνικών ασφαλείας του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Η έναρξη των προγραμμάτων ξεκινά άμεσα μετά την υποβολή και συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων ενδιαφερομένων.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Leave a comment