ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ “Build your Future” ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση συμμετέχει σαν εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ “Build your Future” που θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία, 1-10 Αυγούστου 2019. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων πάνω στο ζήτημα των ατόμων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs).

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων.