1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ FORUM ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ”

Αλεξανδρούπολη, 31.03.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου” προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν στο πρώτο ενημερωτικό Φόρουμ του έργου το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 04.04.2014 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Έβρου (3ος Όροφος).

Η πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή/και άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις:

 • Κατάρτιση 80 ωφελούμενων σε 4 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.
 • Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Επίσκεψη Μελέτης στη Γερμανία για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν επιχειρήσεις.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη για τη σύσταση νέων Επιχειρήσεων.
 • Επιχειρηματικότητα 20 ωφελούμενων, μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 • Απασχόληση 60 ωφελούμενων, μέσω της τοποθέτησής τους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.».
 • ∆ήμος Αλεξανδρούπολης.
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου.
 • Επιμελητήριο Έβρου.
 • Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”.
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»
 • Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση ∆ήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.∆.Α. Α.Ε.».

Στο ενημερωτικό φόρουμ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων Α.Σ., της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, οι ωφελούμενοι, κα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό έτσι ώστε να επιτευχτεί η ευρεία δημοσιότητα της υλοποίησης της Πράξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

04/04/2014

17:00 – 17:15

Προσέλευση – Εγγραφές

17:1517:30

Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων

17:30 – 18:00

Παρουσίαση προόδου της Πράξης: “Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου”

Εισηγητής: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

18:00 – 18:20

Παρουσίαση της Πράξης: “Ανοικτή αγορά εργασίας για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης” (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΡΟΔΟΠΗ)

Εισηγητής: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ. Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

18:20 – 18:40

Παρουσίαση της Πράξης: “Ενότητα στην Απασχόληση-Ολιστικό Σχέδιο Υποστήριξης νέων Αγροτών & Ανέργων στον Νομό Έβρου” (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΡΟΜΒΟΣ)

Εισηγητής: ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ

18:40 – 18:45

Ολιγόλεπτο Διάλλειμα

18:45 – 19:00

Παρουσίαση της Πράξης: ” Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία ανάρρωσης ” (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ)

Εισηγητής: Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.

19:00 – 19:30

Συζήτηση παρευρισκομένων εταίρων για ένταξη των Α.Σ. στο Σύμφωνο Δικτύωσης & Συνεργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Leave a comment