Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. σε συνεργασία με την OECON Group αναλαμβάνουν την κατάρτιση του προσωπικού και πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων από τις 25 Μαΐου του 2018 συνεπάγεται ότι αφενός οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους  και αφετέρου επιχειρηματικά οφέλη με ισότιμους όρους για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.

Τι σας παρέχουμε: 

1. Κατάρτιση στα μέτρα σας!

  • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
  • Κατανόηση των νέων υποχρεώσεων με βάση τον GDPR.
  • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
  • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.)
  • Κατανόηση του ρόλου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) και των καθηκόντων του
  • Κατανόηση των ρίσκων από τη μη-συμμόρφωση

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση, σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα όπως εσείς επιθυμείτε!

1. Δια ζώσης

Εμπιστευθείτε το έμπειρο προσωπικό μας, τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με αμεσότητα και σοβαρότητα

2. Σύγχρονη τηλεκατάρτιση

Με τη χρήση της τεχνολογίας, συνδεθείτε από το χώρο σας και παρακολουθήστε ταυτόχρονα με την τάξη το σεμινάριο.

3. Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Παρακολουθήστε το σεμινάριο σε χρόνο και χώρο που εσείς επιθυμείτε. 

2. Πακέτο Συμμόρφωσης σε 10 βήματα

Αν η επιχείρησή σας διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης των επιμέρους αντικειμένων που ορίζει ο κανονισμός (νομικό, λογιστικό, τεχνικό, ηλεκτρονικό). Αναλυτικά το πακέτο συμμόρφωσης περιλαμβάνει: 

1. Σχεδιασμός και χάραξη στρατηγικής με βάση τις αποκλειστικές ανάγκες της επιχείρησης
2. Αναλυτική καταγραφή και χαρτογράφηση των προσωπικών δεδομένων (Data Mapping)
3. Μελέτη εκτίμησης αποκλίσεων (Gap Analysis)
4. Μελέτη τρωτότητας φυσικών εγκαταστάσεων
5. Μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου (Protection Impact Assessment)
6. Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και σχεδίου δράσης  (Compliance Plan)
7. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού στο σύστημα συμμόρφωσης 
8. Υποστήριξη στην υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (Data Privacy System Management) 
9. Προετοιμασία για την επιθεώρηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISDP 10003: 2015*
10. Υπηρεσίες DPO μέσω εξωτερικής ανάθεσης

*Το πρότυπο ISDP 10003: 2015

Σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στους νέους κανoνισμούς που τίθενται σε λειτουργία από το 2018, το πρότυπο ISDP 10003: 2015 είναι εθελοντικό και εφαρμόζεται σε κάθε τύπο οργανισμού/επιχείρησης. Καθορίζει τις απαιτήσεις για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση, καθώς και τη συμμόρφωση αυτής της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου σχετικά με την επεξεργασία τους και την ελεύθερη κυκλοφορία τους.

Το σύστημα παρέχει τις αρχές και τις γραμμές του ελέγχου για μια πλήρη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή διαχείριση των επικείμενων κινδύνων.

Επιπλέον, διευκρινίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, έτσι ώστε τα δεδομένα να τηρούν τα επίπεδα ακρίβειας, επικαιροποίησης, συνέπειας, πληρότητας, αξιοπιστίας και ενημέρωσης που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την ασφάλεια των επεξεργασμένων δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η συμμόρφωση με το πρότυπο ISDP 10003:2015 γίνεται με σιγουριά και την αξιοπιστία της 

Κόστος συμμετοχής: 

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες του κάθε επιχειρηματία στη σημερινή πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. 

Κόστος σεμιναρίου: από 80€

Κόστος πλήρους συμμόρφωσης: από 500€ 

 

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: 

Τηλ: 2310552670

email: [email protected]

web: www.kekekpa.gr