Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

 

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΚΔΒΜ ΑΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης διοργανώνει Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 3 επίπεδα επάρκειας (Α1, Α2 και Β1).                                                                                         

Η δράση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας αφορά ωφελούμενους μετανάστες ή πρόσφυγες και περιλαμβάνει τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των ωφελούμενων, την υλοποίηση των μαθημάτων και την πιστοποίηση.    Για το κάθε επίπεδο προβλέπονται (120) ώρες μαθημάτων και μπορούν να συμμετέχουν έως 20 ωφελούμενοι για κάθε επίπεδο επάρκειας.                                                                                                                                                   

Για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΜ στα τηλέφωνα : 231331-8959 και 231331-8647

Ekpedeftiki Paremvasi KDVM SA in collaboration with the Municipality of Thessaloniki organizes Greek Language Courses at 3  levels of language competence (A1, A2 and B1).                                                                                           

The Greek language learning action concerns beneficiaries, immigrants or refugees and includes the diagnosis of the level of Greek learning for the beneficiaries, the implementation of the courses and the certification.                         

120 hours of courses are provided for each level and up to 20 beneficiaries can participate for each level of competence. Order of priority will be taken into account.                                                                                     

Regarding the completion of the application form and any other additional information, you can contact the Immigrant Integration Center at the following telephone numbers: 231331-8959 and 231331-8647

                تنظم Ekpedeftiki Paremvasi KDVM SA بالتعاون مع بلدية ثيسالونيكي دورات في اللغة اليونانية على 3 مستويات من إتقان اللغة (A1 و A2 و B1). يتعلق إجراء تعلم اللغة اليونانية بالمستفيدين أو المهاجرين أو اللاجئين ويتضمن تشخيص مستوى تعلم اللغة اليونانية للمستفيدين وتنفيذ الدورات والشهادات. يتم توفير 120 ساعة من الدورات لكل مستوى ويمكن لما يصل إلى 20 مشاركًا المشاركة لكل مستوى كفاءة. سيتم أخذ ترتيب الأولوية في الاعتبار. فيما يتعلق بملء نموذج الطلب وأي معلومات إضافية أخرى ، يمكنك الاتصال بمركز تكامل المهاجرين على أرقام الهواتف التالية:     

231331-8959

231331-8647