Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΑΓΡΟΤΙΚΑ
• ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για «Παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης»

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ προσφέρει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

Υπηρεσίες προς ανέργους
– Παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης
– Επαγγελματικό προσανατολισμό
– Υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/εργαζομένους
– Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
– Σχεδιασμός σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
– Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης
– Αξιοποίηση του ΛΑΕΚ

Υπηρεσίες προς φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης
– Προώθηση εταιρικών σχέσεων και ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες
– Πραγματοποίηση ερευνών και εκπόνηση μελετών

Συναφείς  δραστηριότητες:
– Έρευνες των αναγκών της αγοράς εργασίες σε ειδικότητες και δεξιότητες
– Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών
– Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζομένους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους διαδρομής
– Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
– Η εταιρία συμμετείχε και συμμετέχει,  σε Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες όπως: ADAPT, INTERREG, EQUAL.

Leave a comment