Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στον Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης και είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Εθνικής Εμβέλειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με αριθμό πιστοποίησης 12101101. Η έδρα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. μεταφέρθηκε το 2011 στη Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρεί παραρτήματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στην Κοζάνη και στην Καρωτή Διδυμοτείχου.

Είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο Q-CERT EN ISO 9001:2015 για «Παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα προγράμματα, που υλοποιεί, είναι προσανατολισμένα στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την αναβάθμιση των προσόντων των παρακάτω ομάδων στόχου:

 • Άνεργους
 • Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Αυτοαπασχολούμενους

Στην 20ετή και πλέον παρουσία του στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ A.E. έχει αποκομίσει πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό, την διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους και εργαζομένους, αλλά και συναφών δραστηριοτήτων όπως συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια, διοργάνωση επιμορφώσεων και ημερίδων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης συγγράφει εκπαιδευτικά εγχειρίδια και μελέτες, ενώ ανέπτυξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα elearn.kekekpa.gr, μέσω της οποίας εκπαιδευόμενοι σε όλη την Ελλάδα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάριά τους, μόνο με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) και χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.