ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

      Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου” προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν στο πρώτο ενημερωτικό Φόρουμ του έργου το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 20.12.2013 και ώρα 18:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Έβρου.

      Η πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή/και άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις:

 • Κατάρτιση 80 ωφελούμενων σε 4 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.
 • Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Επίσκεψη Μελέτης στη Γερμανία για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν επιχειρήσεις.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη για τη σύσταση νέων Επιχειρήσεων.
 • Επιχειρηματικότητα 20 ωφελούμενων, μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 • Απασχόληση 60 ωφελούμενων, μέσω της τοποθέτησής τους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.»
 • ∆ήμος Αλεξανδρούπολης
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου
 • Επιμελητήριο Έβρου
 • Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»
 • Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση ∆ήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.∆.Α. Α.Ε.»

Στο ενημερωτικό φόρουμ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων Α.Σ., της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, οι ωφελούμενοι, κα.

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό έτσι ώστε να επιτευχτεί η ευρεία δημοσιότητα της υλοποίησης της Πράξης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

20/12/2013

18:1518:30

Προσέλευση – Εγγραφές

18:3019:00

Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων

19:00 – 19:30

Παρουσίαση της Πράξης “Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου” (Εισηγητής: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.)

19:30 – 20:00

Παρουσίαση της Πράξης: “Τοπική Πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα” (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΙΝ.Ε.ΕΜ. «Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Εργασίας» – Εισηγητής: Πανταζής Θάνος

Οικονομολόγος- Οικονομικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Έβρου)

20:00 – 20:30

Ο Ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης-Ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Εισηγήτρια: Αποστολίδου Ελισάβετ, Δικηγόρος – Συνεργάτης Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ στα πλαίσια Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα).

20:30 – 20:45

Η Ηλεκτρονική Δικτύωση της Πράξης (Εισηγητής: Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)

20:45 – 21:15

Συζήτηση εταίρων για ένταξη της Α.Σ. στο Σύμφωνο Δικτύωσης & Συνεργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Leave a comment