Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε την έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας , για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική απασχόληση και συμβουλευτική, ενώ οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων. Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, ενώ αν ο ωφελούμενος δεν την επιλέξει, τότε θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

 

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών
  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, διάρκειας 120 ωρών.

 

Η μοριοδότηση των εργαζομένων θα γίνει με βάση τους μήνες ανεργίας, την εντοπιότητα, την οικογενειακή κατάσταση, αν εργάζεται ο/η σύζυγος, τα προστατευόμενα μέλη, την ηλικία, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ενδεχόμενη αναπηρία και το εάν ο υποψήφιος είναι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

 
Για να δείτε την πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ.
 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

            eu   new_espa_1    new_espa_2