κοινωφελή

Κοινωφελής εργασία: Δράσεις Κατάρτισης συμμετεχόντων

 

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε έχει ενταχθεί στο μητρώο παρόχων κατάρτισης και είναι στην λίστα με τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγελματικής Κατάρτισης) που συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης της Πράξης “

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»”

και θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Διδυμότειχο και Λαγκαδά.

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση A.E. θα υλοποιήσει τα αντικείμενα κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Τα τμήματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας από 120 έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.  Αφού τη συμπληρώσετε την προωθείτε στο infokekekpa@gmail.com

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

 

 

Η δράση κατάρτισης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόληση.

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο) 

 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) 

 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων 

 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας 

 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων 

 7. Πρώτες Βοήθειες

 8. Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων 

 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων 

 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία 

 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών –

 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου 

 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) 

 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου 

 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

*Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 552670

Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: