Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-49)

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ,  παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους  να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους.
 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

 

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

 1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
 2. Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
 3. Επιδότηση: 200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.
 4. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης*:

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – Επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων Βασικές γνώσεις Η/Υ
Η τέχνη της επικοινωνίας, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων Βελτιώνοντας τις Επαγγελματικές & Προσωπικές Σχέσεις με τη Βοήθεια της Υποκριτικής
Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο Life Coaching
Δημόσιες Σχέσεις –  Επικοινωνία και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας Ψυχολογική παρενόχληση και βία στην εργασία – Διαχείριση κρίσεων πανικού
Το Management των αλλαγών – Διαχείριση και επίλυση Συγκρούσεων Διαχείριση βίαιων και κρίσιμων καταστάσεων στο χώρο εργασίας
Αποδοτική Διαχείριση πίεσης (stress) στον εργασιακό χώρο  – Ομαδικότητα και συνεργασία Πρώτες Βοήθειες 
Ανάπτυξη Δημιουργικής Σκέψης –Σχεδιασμός και Υλοποίηση Καινοτομιών Βασικές γνώσεις Αγγλικών
Social Media Βασικές γνώσεις Ιταλικών
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Βασικές γνώσεις Ισπανικών
Διαχείριση Ιστόσελίδας Βασικές γνώσεις Τούρκικων
Κατασκευή και διακόσμηση βιτρίνας
Photoshop
Autocad
Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων
Διαχείριση κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα

*Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα είναι ενδεικτικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
 6. Ασφαλιστική Ικανότητα
 7. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected] 

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!