ΛΑΕΚ 1-49

Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. Επιπλέον μέρος μπορούν να λάβουν όσοι δεν εμφανίζονται ως απασχολούμενοι σε επιχείρηση και διαθέτουν 50 ημερομίσθια το 2019.

Ωφελούμενοι:
  • Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
  • Δεν εμφανίζονται ως απασχολούμενοι αλλά διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια όσον αναφορά το έτος 2019. 
Διάρκεια σεμιναρίου:

 40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
Επιδότηση: 

200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.

Χώρος υλοποίησης:

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• Βασικές αρχές φωτογραφίας για e-shop• Διαχείριση πίεσης (stress) στον εργασιακό χώρο –
• Πωλήσεις μέσω social media• Ομαδικότητα και συνεργασία
• Η τέχνη της επικοινωνίας-ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών,  διαχείριση παραπόνων•Ανάπτυξη Δημιουργικής Σκέψης –Σχεδιασμός και Υλοποίηση   Καινοτομιών
• Ηλεκτρονικό εμπόριο• Life coaching
• Διαχείριση ιστοσελίδας• Βελτιώνοντας τις Επαγγελματικές & Προσωπικές Σχέσεις με τη Βοήθεια της Υποκριτικής
• Ψυχολογία-Διαχείριση άγχους
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΣΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων με το Microsoft Project Management
• Photoshop
• Autocad
• Βασικές γνώσεις Αγγλικών
• Βασικές γνώσεις Ιταλικών
• Βασικές γνώσεις Ισπανικών
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
• Πρώτες βοήθειες
• Κατασκευή και διακόσμηση βιτρίνας
• Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων
• Διαχείριση κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων*
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
  • Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
  • Ασφαλιστική Ικανότητα (ΑΜΑ)
  • Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

*(όσοι δεν απασχολούνται σε κάποια επιχείρηση αλλά διαθέτουν 50 ημερομίσθια το έτος 2019, χρειάζεται να συμπληρώσουν και μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση.) 

Τα δικαιολογητικά θα σταλθούν στο infokekekpa@gmail.com

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.