ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ. 291 ” ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ”

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση συμμετέχει στην Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους ηλικίας έως 29 ετών στον Κλάδο του Τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».       

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο:«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ».

 

Για να δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Leave a comment