ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. “ΕΠΙΘΕΣΗ”

 

Αποτελέσματα αιτήσεων υποψηφίων της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ Α (ΑΝΕΡΓΟΙ), καταρτίστηκαν οι πίνακες με τις έγκυρες και μη αιτήσεις συμμετοχής για την πράξη με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».

Για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά την λήξη της παράτασης έως 13/12/2013.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ως την Δευτέρα 09/12/2013 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ: Κ. Οικονόμου 5, ΤΚ. 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.552670, ώρες 09:00-14:00

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Για να δείτε τις έγκυρες αιτήσεις, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις μη έγκυρες αιτήσεις, πατήστε εδώ.

Για το έντυπο της ένστασης πατήστε  εδώ

Sticker-TOPSA-NeoiEpisthmones_GR-4XR_HighDef

Leave a comment