ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται, σήμερα Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» και κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. της Α.Σ. καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

 

Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) βαθμολογία συνέντευξης, β) βαθμολογία τυπικών προσόντων και γ) αριθμός πρωτοκόλλησης της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου κατά χρονική προτεραιότητα.

 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής γραπτών ενστάσεων εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων επιλογής ωφελουμένων (μέχρι Πέμπτη 7/11/2013), στη διεύθυνση της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης – «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»: Πλατείας Κύπρου 17, ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 88340, ώρες 09:00-14:00.

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων.

 

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων, πατήστε ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ.

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα των επιλαχόντων, πατήστε ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ_ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ.

eykeko_banner

Leave a comment