Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε διαθέτοντας πολυετή εμπερία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιεί ανοιχτά σεμινάρια στα θεματικά αντικείμενα των πωλήσεων, οικονομίας & διοίκησης και πληροφορικής.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και σε φοιτητές και ανέργους.

Το κόστος των σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%. Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2310552670, κα Γιαννακίδου Μάρθα, email: giannakidou@kekekpa.gr

 

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση αναμένεται θα διοργανώσει άμεσα το παρακάτω σεμινάρια:

ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής

250€