ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Οι μηχανικοί επιχειρούν»

Posted by - 10 Φεβρουαρίου 2015

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης», η οποία υλοποιεί την Πράξη «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», πρόκειται να να υλοποιήσει διπλή εκδήλωση με γενικό τίτλο «ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 17:00-21:00 στο Αμφιθέατρο 1 του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.