Εκπαίδευση Τεχνικού Ασφαλείας

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αρ. πιστοποίησης 12101101, κατόπιν της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4762) και την υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5861), υλοποιεί στις δομές της σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Αναλυτικότερα διεξάγει:

Α. Προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας)

Β. Προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Για να δείτε που κατατάσσεται η επιχείρησή σας σύμφωνα τη δραστηριότητά της, πατήστε εδώ.

red-sympliroste-ti-forma

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ;

Tα προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία, με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, ώστε να απαλλαγούν της υποχρέωσης να αναζητούν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.).  Το πιστοποιητικό έχει απεριόριστη χρονική ισχύ και εφαρμογή σε άλλη επιχείρηση ίδιας επικινδυνότητας.

Α. Το προγράμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών, απευθύνεται σε:

  1. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 3 εργαζόμενους και διαθέτουν οι ίδιοι άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας
  2. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 6 εργαζόμενους, και διαθέτουν οι ίδιοι πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή ή απολυτήριο ΤΕΛ.
  3. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και διαθέτουν οι ίδιοι πτυχιο ΑΕΙ -ΤΕΙ με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή τους.

Β. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών, απευθύνεται σε:

  1. Εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην Γ’ κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Γ. Τα προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας μπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή ή απολυτήριο ΤΕΛ, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ ΑΕ;

– Άρτιες υποδομές και πλούσια εμπειρία στην διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας
– Συνεχή δημιουργία τμημάτων Συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές,
– Μηχανικούς και Στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας – Αμεσότητα στην κατάταξη της επιχείρησης στην ορθή κατηγορία επικινδυνότητας 
– Ενημέρωση για όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την συμμετοχή στα σεμινάρια
– Ειδικές τιμές σε περιπτώσεις επιμόρφωσης περισσοτέρων του ενός εργοδοτών/εργαζομένων

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την έδρα και τα παραρτήματά μας ή να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε ένα εξειδικευμένο στέλεχος να σας ενημερώσει άμεσα:

red-sympliroste-ti-forma

Leave a comment