ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αν επιθυμείτε να απασχολήσετε άτομα στα πλαίσια των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που πραγματοποιούμε, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.