Στις 30/12/2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ανέργων για το πρόγραμμα “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής” (Voucher 29-64 ετών). Σύντομα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 23.000 άνεργοι θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις για 5μηνη πρακτική άσκηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες. Δηλώστε άμεσα συμμετοχή!

 

%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf2
 

Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα:

  • Aξιοποίηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού με την μορφή πρακτικής άσκησης στην επιχείρησή σας, διάρκειας 500 ωρών
  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών και πιστοποίηση δεξιοτήτων για τους ωφελούμενως, σε μία από τις 60 ειδικότητες, 9 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας που προσφέρει το πρόγραμμα
  • Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη/συμβούλους του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κατάλληλη αντιστοίχιση των προσόντων των ωφελούμενων με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Δυνατότητα επιδότησης των επιχειρήσεων που επιθυμούν προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους

 

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που προσφέρουν θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής του ωφελούμενου , νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Ποιος είναι ο αριθμός καταρτιζόμενων που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση;

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 άτομα και άνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων

 

Τι πρέπει να προσέξετε;

  • Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  • Οι επιχειρήσεις πρακτικής ιδιωτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

                  – Απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο,

                  – Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

                  – Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης

                    εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος

  •  Οι επιχειρήσεις που θα προβούν σε μείωση του προσωπικού τους κατά παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΥΕ – ΕΚΤ.
  • Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και  «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχουν προβεί σε πρόσληψη ωφελούμενου μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης έως και την έκδοση της παρούσας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση.  
  • Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελούμενων, που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
  • Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της επιχείρησης πρακτικής καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις.

 

Πώς μπορεί μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

Όσοι δεν έχετε επικαιροποιήσει το ενδιαφέρον σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατώντας, ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf2

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα μας τα προγράμματα και από την  σελίδα μας Facebook : ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

Ποιοί είμαστε

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει 20ετή και πλέον παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία μας καθιστά πρωτοπόρους στην διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Είναι, επίσης, ενταγμένο στους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Στον φορέα μας υλοποίησαμε με επιτυχία τα προγράμματα Voucher 18-29 ετών και Voucher Tουρισμού, βοηθώντας επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό, το οποίο ανταποκρινόταν άριστα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Με γνώμονα αυτήν την εμπειρία, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να ενταχθείτε στην δράση, ώστε με την ανακοίνωση του προγράμματος να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

 

Leave a comment