Ολοκληρώθηκε η διαδιακασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής” (Voucher 29-64 ετών).

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ώστε:

  • Να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα
  • Να επιλέξετε από τους πρώτους εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας
  • Να σας ενημερώσουμε για το δίκτυο των συνεργαζόμενών μας επιχειρήσεων
  • Να σας πληροφορήσουμε για τις επιπλέον παροχές μας
  • Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

 Τι παρέχει το πρόγραμμα;

  • Κατάρτιση 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες, 9 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, περιβάλλον – διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία.
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής με στόχο την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης, την σύζευξη με την κατάλληλη εταιρία πρακτικής, την προετοιμασία για το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την ευρύτερη ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, την παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την πρακτική άσκηση και την υποβοήθηση για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι είναι:

1) Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

3)  Γεννηθέντες από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987

4) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, εξαιρουμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε ΤΠΕ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλεται μια φορά και δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσής της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν στην αίτησή τους έως δύο κλάδους αιχμής.

Δείτε εδώ τους κλάδους και τις ειδικότητες του προγράμματος.

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης ή/και επαγγελματικής εμπειρίας -εφόσον απαιτούνται- ανα ειδικότητα.

 

Ποιά είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

1.  Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2.  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα  για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών

3.  Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικού έτους 2015)

4.  Ηλικία του υποψηφίου

5.  Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

6.  Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

 Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

Δείτε εδώ αναλυτικά την μοριοδότηση.

 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης, θα λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων.

Από το παραπάνω ποσό το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 600€, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης στα 2.000€

 

Γιατί με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ;

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει 20ετή και πλέον παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία μας καθιστά πρωτοπόρους στην διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Είναι, επίσης, ενταγμένο στους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Στον φορέα μας υλοποίησαμε με επιτυχία τα προγράμματα Voucher 18-29 ετών και Voucher Tουρισμού, βοηθώντας τους ωφελούμενους να βρουν εταιρίες πρακτικής με προοπτικές απασχόλησης και οποίες αντιστοιχούσαν στα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους, δημιουργώντας μ αυτόν τον τρόπο νέες θέσεις εργασίας.

Με γνώμονα αυτήν την εμπειρία, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να ενταχθείτε στην δράση, ώστε  να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

 

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Voucher 29-64 ετών, πατήστε εδώ.

Δείτε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο Facebook.

                                                                eunew_espa_1new_espa_2

Leave a comment