ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, διάρκειας περίπου 6 μηνών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

Τα νέα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθού

Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

  • μεταποίηση/βιομηχανία, κατασκευές,
  • υγεία-πρόνοια,
  • τουρισμός και επισιτισμός,

 Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό
  • Επαγγελματική Εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Οικονόμου 5, 5ος όροφος, 54627 τηλ. 2310552670

Λαγκαδάς: 1ο χλμ Λαγκαδά – Χρυσαυγής, 57200, τηλ. 2394023473

Κοζάνη: Θεσσαλίας & Εδέσσης 1, 50100, τηλ. 2461024425

Καρωτή Διδυμοτείχου: Καρωτή, 68300, 2553091334

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα