ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Αν έχετε υποβάλει την αίτησή σας στο σύστημ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για να ενημερωθείτε για την ενεργοποίησή της