Νέο Voucher τηλεκατάρτισης για ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες

Επιταγή Κατάρτισης 600€ για ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες

Ποιούς αφορά?

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, ανακοινώθηκε πρόγραμμα με “επιταγή κατάρτισης” για συμμετοχή σε προγράμματα τηλεκατάρτισης (elearning) 100 ωρών. Το πρόγραμμα αφορά: 

  • Δικηγόρους
  • Γιατρούς – Οδοντιάτρους – Ιατρικό προσωπικό
  • Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγους – Λογιστές
  • Ερευνητές
  • Εκπαιδευτικούς

 Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων και την υλοποίηση των προγραμμάτων, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα​