VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

13/07/2016

Ανακοινώθηκαν  στις 13/07/2016 νέα αποτελέσματα επιτυχόντων στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλαδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για να ενημερωθείτε για τα τμήματα κατάρτισης που θα ξεκινήσουν  καθώς για σας βοηθήσουμε να επιλέξετε έγκαιρα την κατάλληλη για σας θέση πρακτικής άσκησης.

Αν έχετε επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, κάντε κλικ εδώ.

——————————————————————————————————–

29/06/2016

Ανακοινώθηκαν  στις 29/06/2016 νέα αποτελέσματα επιτυχόντων στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλαδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για να ενημερωθείτε για τα τμήματα κατάρτισης που θα ξεκινήσουν  καθώς για σας βοηθήσουμε να επιλέξετε έγκαιρα την κατάλληλη για σας θέση πρακτικής άσκησης.

Αν έχετε επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, κάντε κλικ εδώ.

23/05/2016

Έπειτα από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών εισόδου για τους ωφελούμενους του προγράμματος, έως και τις 30.06.2016.

Αν έχετε επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα τμήματα του ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση, κάντε κλικ εδώ.

—————————————————————————————

12/04/2016

Ανακοινώθηκαν  τα αποτελέσματα των επιλεγέντων δικαιούχων VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλαδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ

Αν έχεις επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και επιθυμείς να ενταχθείς άμεσα σε τμήμα, κάνε κλικ εδώ.

________________________________________________________________________

04/04/2016

 

Σε συνέχεια απόφασης του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων Β΄κύκλου των ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» έως και τη Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 24:00.

————————————————————————————————–

11/03/2016

Ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων Β΄κύκλου, ωφελουμένων και παρόχων, της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» – που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την Κυριακή 10/04/2016 και ώρα 24:00 στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr.

Για να εκδηλώσεις ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου, κάνε κλικ εδώ.

——————————————————————————————————-

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από εξειδικευμένο σύμβουλο, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον σύμβουλο στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι  κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ή

-κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

2) Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)

3) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

4) Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από 10/12/2015 έως 10/04/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στους Συνδικαιούχους. Εναλλακτικά, αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα γίνει δεκτή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 10 Απριλίου 2016, υποχρεούται να υποβάλλει επιπλέον Υ.Δ. ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμιά ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

5) Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Με ποιά κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή;

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολήςδήλωσης
(π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας. Έως 20 μόρια.
2. Βαθμός πτυχίου. Έως 10 μόρια.
3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό. Έως 30 μόρια.
4. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εκ των γλωσσών που αναγράφονται
στο παράρτημα της παρούσας. Έως 20 μόρια.

5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των

γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας. Έως 5 μόρια.
6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ». Σημειώνουμε ότι μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν επιλέγησαν. Λαμβάνουν 15 μόρια όσοι δε παρακολούθησαν την προηγούμενη αντίστοιχη δράση.
7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. Έως 20 μόρια.
 
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα
120 μόρια.
 

Για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάμιας εκπαίδευσης:

1. Ηλικία υποψηφίου. Έως 10 μόρια.
2. Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. Έως 35 μόρια.
3. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας. Έως 15 μόρια.
4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης. Έως 10 μόρια.
5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. Έως 20 μόρια.
6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ». Λαμβάνουν 15 μόρια όσοι δε παρακολούθησαν την προηγούμενη αντίστοιχη δράση.
7. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου
και των εξαρτώμενων μελών του. Έως 15 μόρια.
Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
 
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα
120 μόρια.
 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.458€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στο ποσό των 2248€ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr  πατήστε εδώ

Για να εκδηλώσεις ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου, κάνε κλικ εδώ.

Για να υποβάλεις αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr, κάνε κλίκ εδώ.

Για να ενημερώνεσαι άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

images Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση insete_logoimages

Leave a comment