ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ VOUCHER 18 – 24  ΕΤΩΝ;

Ανακοινώθηκαν στην Διαύγεια οι νέοι ωφελούμενοι που μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

 

Εάν είσαι επιλαχών/ούσα και θέλεις να ενημερωθείς έγκαιρα για τα αποτελέσματα, μπορείς να εκδηλώσεις ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα, κάνοντας κλικ παρακάτω!

 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων το οποίο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να βρεις και εσύ την επιχείρηση που σου ταιριάζει, αλλά και να κατακτήσεις μια θέση πρακτικής με προοπτική στην αγορά εργασίας. Εάν το θέλεις, μπορείς πάντα να μας προτείνεις και κάποια καινούρια επιχείρηση που σ’ ενδιαφέρει!

Εδώ μπορείς να δεις και τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, αλλά και τις προσφερόμενες ειδικότητες!

 

 

Στο ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ υλοποιήσαμε με επιτυχία το πρόγραμμα Voucher του 2013, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας για τους ωφελούμενους μας μετά το πέρας της πρακτικής τους!

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΕΚ θα είναι κοντά σου αντιμετωπίζοντας εξατομικευμένα τις ανάγκες σου, ενώ μπορεί να σε βοηθήσει να συντάξεις το βιογραφικό σου, να σου δώσει συμβουλές για τη συνέντευξη και να σε προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την πρακτική σου!

Κάνε τη σωστή επιλογή για την κατάρτιση και την πρακτική σου και επιπλέον κέρδισε ένα TABLET με το εκπαιδευτικό υλικό!

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Α. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Β. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 380 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Επιπλέον, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ή
-κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
2) έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
3) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσης (δηλαδή από 20/05/2014 έως 20/09/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν την 20/05/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει στο διάστημα αυτό σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό σχέδιο δράσης τους.
4) δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Με ποιά κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή;

Α. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 20 μόρια
2. Ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014), έως 15 μόρια
3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις (Όσοι έχουν παρακοκουθήσει παρόμοια δράση χάνουν 15 μόρια).
Μέγιστη βαθμολογία: 50 μόρια.

Β. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 20 μόρια
2. Ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014), έως 15 μόρια
3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις (Όσοι έχουν παρακοκουθήσει παρόμοια δράση χάνουν 15 μόρια)
4. Εκπαιδευτικό επίπεδο (Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 10 μόρια, Απόφοιτος δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια.
Μέγιστη βαθμολογία: 60 μόρια.

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.410€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στο ποσό των 2240€ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr  πατήστε εδώ

Για να ενημερώνεσαι άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

Leave a comment